Kullanım Sözleşmesi ve Koşulları

Sözleşme ve Sözleşme Tarafları

 • İşbu Webyap.net Kullanım Sözleşmesi (“Kullanım Sözleşmesi”, “Kullanım Koşulları”), https://www.webyap.net/gizlilik adresinde mevcut Gizlilik Politikamız (“Gizlilik Politikası”) ve Webyap.net web sitesinde/sitelerinde sunulan ve özellikle bazı hizmetlerimiz ve özelliklerimiz için geçerli olan ek koşullarla birlikte (“Webyap Web Sitesi” ve hep birlikte “Webyap Koşulları” olarak anılacaktır), aksi tarafımızca açıkça belirtilmediği müddetçe Webyap Web Sitesini ve/veya web sitesi ile ilgili olarak tarafımızca sunulan diğer herhangi bir hizmet, uygulama ve özelliği (hep birlikte “Webyap Hizmetleri” veya “Hizmetler olarak anılacaktır”) ziyaret eden veya kullanan her birey (“Kullanıcı”, “Müşteri”, “siz” veya “tarafınız”) için geçerli olacak şartlar ve koşulların bütününü oluşturmaktadır.
 • Webyap Koşulları; Rudral Bilgisayar Yazılım Animasyon Lpg Gaz Su İnşaat Nakliyat Tic. ve Ltd. Şirketi (“Rudral”, “Webyap”, “biz” veya “tarafımız”) ile tarafınız arasında bağlayıcı ve icra edilebilir bir hukuki sözleşme teşkil etmektedir. Bu nedenle lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz.
 • Webyap Hizmetlerini ziyaret etmeniz ve/veya kullanmanız sadece Webyap Koşullarını tümüyle kabul etmeniz halinde mümkün olacaktır - ve Webyap Hizmetlerinin herhangi birini kullanmanız ve/veya bu hizmetlerden herhangi biri için kayıt yaptırmanız, işbu Kullanım Koşullarını ve herhangi bir Webyap Hizmetini kullanmanız bakımından geçerli olan diğer bilumum Webyap Koşullarını bilgilendirilmiş olarak kabul ettiğinizi beyan ettiğiniz anlamına gelmektedir.
 • Webyap Koşullarını okumadıysanız veya tümüyle anlayıp kabul etmiyorsanız Webyap Web Sayfasından hemen çıkarak Webyap Hizmetlerini kullanmamalı veya kullanmayı durdurmalısınız.

Müşteri Hesabı

 • Webyap Hizmetlerinin bazı bölümlerine ve özelliklerine erişim sağlamak ve bunları kullanabilmek için öncelikle Webyap’a kayıt olmalı ve bir kullanıcı hesabı (“Müşteri Hesabı”, “Kullanıcı Hesabı”) oluşturmalısınız.
 • Kullanıcı Hesabınıza ve/veya Kullanıcı Web Sitesi ayarlarınızdan herhangi birine sizin dışınızda herhangi bir kişi tarafından erişilmesi halinde, bu kişi, diğer pek çok işlemin yanı sıra, sizin kullanımınıza sunulmuş olan herhangi bir işlemi yapabilir (Webyap Hizmetlerinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe), Kullanıcı Web Sitenizde/Sitelerinizde ve Kullanıcı Hesabınızda değişiklikler yapabilir, bunlarla ilişkili herhangi bir yasal koşulu kabul edebilir veya çeşitli beyanlarda ve taahhütlerde bulunabilir - ve bu durumda tüm bu işlemler sizin adınıza ve namınıza yapılmış olarak kabul edilir.
 • Bu nedenle Kullanıcı Hesabınıza ait oturum açma bilgilerinizi gizli tutmanızı ve sadece güvendiğiniz kişilerin bunlara erişimine izin vermenizi şiddetle tavsiye ederiz. Tarafınızca özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Web Siteleriniz kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dahil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluğun sadece ve tümüyle size ait olacağını unutmayınız.
 • Tek ve yegane hak sahibi olduğunuz Kullanıcı Hesabınızı kaydettirirken ve Webyap Hizmetlerini kullanırken sağladığınız bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Geçerli e-posta adresiniz de dahil olmak üzere, şahsınıza (veya şirketinize) ait iletişim ve fatura bilgilerini vermenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bu bilgileri, tarafımıza verilen Kullanıcı Hesabının ve/veya Kullanıcı İçeriğinin (aşağıda tanımlanmıştır) fiili ve gerçek sahibini tespit etmek için kullanabiliriz.
 • Tarafımızca bağımsız bir inceleme yapılmış olsun ya da olmasın, makul kanaatimiz temelinde bir Kullanıcı Hesabının mülkiyetini belirleme ve/veya bir Kullanıcı Hesabına mülkiyet hakkı tanıma hakkımız saklıdır. Ancak, bu yönde bir tespitte bulunmamızın mümkün olmadığı durumlarda (tamamen kendi takdir yetkimiz dahilinde olmak kaydıyla), tarafınıza veya diğer herhangi bir tarafa karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin bunu yapmama hakkımız saklıdır.

Müşteri Beyan ve Taahhütleri

 • Webyap hizmetlerini sadece 18 yaşından büyükler kullanabilir. On sekiz (18) yaşından ya da Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre yasal reşit olma yaşından büyük olduğunuzu, Webyap Koşullarını kabul etmek ve gerek kendiniz gerekse Webyap Koşulları ile ilgili taahhüt altına soktuğunuz kişi veya kurum adına bağlayıcı bir sözleşme akdetmek için yasal yetki, hak ve özgürlüğe sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 • Her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, çizim, derleme, sanat çalışması, arayüz, metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller (“İçerik”) dahil olmak üzere tarafınızca yüklenen tüm içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ait olan ve bunlardan doğan tüm hakların sahibi olduğunuzu; ya da, Kullanıcı İçeriğine ait olan veya bundan doğan her türlü hak ve menfaatin yasal olarak kullanılması, yayınlanması, devredilmesi veya lisansa bağlanması için gerekli yetki, hak, lisans, onay ve izinlerin tümüne sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 • Kullanıcı İçeriğinin gerçek, doğru, güncel olduğunu, üçüncü tarafların herhangi bir hakkını ihlal etmediğini ve gerek tarafınızın gerekse Kullanıcı Web Sitenizin ziyaretçi ve kullanıcılarının (“Nihai Kullanıcılar”) ikamet ettiği ülkede bulundurmanız, yayımlamanız, iletmeniz veya görüntülemeniz açısından, ve ayrıca Webyap ve/veya Nihai Kullanıcılarınızın Webyap Hizmetleriyle bağlantılı olarak bulundurması açısından herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil etmediğini (ve öyle kalmaya devam edeceğini) beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 • Herhangi bir kişisel bilginin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan herhangi bir kişi, kurum ya da mülkün görüntü veya tasvirinin ilan edilmesi, iletilmesi ve yayımlanması için yürürlükteki kanunlar kapsamında gerekli olan tüm onay ve izinleri temin etmiş olduğunuzu ve bu konuda geçerli tüm kanunlara uyacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Müşteri Taahhütleri ve Kabul Ettikleri

 • Siz ya da Nihai Kullanıcılarınız için bulunduğunuz herhangi bir coğrafi konumda geçerli olan özel kanunlar da dahil olmak üzere, Webyap Hizmetlerini (ve ilgili her türlü ilişki veya işlemi) kullanmanız bakımından uygulanabilir olan yürürlükteki tüm kanunlara ve diğer tüm sözleşmesel koşullara harfiyen uymayı taahhüt ve kabul etmektesiniz.
 • Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Web Siteniz/Siteleriniz kapsamında gerçekleştirilen tüm Webyap Hizmetleri kullanımları ve tüm Kullanıcı İçeriğiniz (söz konusu Kullanıcı İçeriğinin Webyap Hizmetlerinde veya Webyap Hizmetleri ile ilişkili olarak kullanılması ya da yayımlanmasından doğan sonuçlar da dahil olmak üzere) ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yükümlülüğün münhasıran tarafınıza ait olacağını taahhüt ve kabul etmektesiniz.
 • Kullanıcı İçeriğinizi ve Nihai Kullanıcılar, Kullanıcı Ürünleri ve tarafınızca kullanılan tüm uygulamalar ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Kullanıcı Web Siteniz ile ilgili olarak tarafınızca işlenen tüm bilgileri düzenli ve bağımsız olarak kaydetmeyi ve yedeklemeyi taahhüt ve kabul etmektesiniz.
 • Webyap veya ortaklarından zaman zaman posta, e-posta veya (çağrı veya kısa mesajlar için telefon numarası da dahil olmak üzere) tarafımıza sağlayacağınız diğer iletişim kanalları üzerinden gönderilecek tanıtım mesajları almayı taahhüt ve kabul etmektesiniz. Bahse konu tanıtım materyallerini veya bildirileri almak istemiyorsanız tarafımıza bildirmeyi taahhüt ve kabul etmektesiniz.
 • Kullanıcı Web Sitenizin (veya herhangi bir parçasının) Webyap’ın pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Webyap tarafından çevrimiçi ve/veya çevrimdışı olarak dünya çapında, daimi ve ücretsiz olarak kullanılmasına ve bu amaçlar için makulen gerekli olduğu ölçüde değiştirilmesine izin verdiğinizi; Kullanıcı Web Sitenizle ilgili olarak bu tür izin verilen sınırlı kullanımlar bakımından sahip olabileceğiniz tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında feragat ettiğinizi taahhüt ve kabul etmektesiniz.
 • Herhangi bir Kullanıcı Web Sitesinin ve/veya İçeriğin barındırılması, iletilmesi, yayımlanması ve/veya görüntülenmesi (bunlarla ilgili herhangi bir reklam veya başka tanıtıcı içeriğin dahil edilmesi ve sunulması da dahil olmak üzere) Webyap Hizmetlerinin ne şekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edileceğine ilişkin takdir yetkisinin münhasıran Webyap’a ait olduğunu taahhüt ve kabul etmektesiniz.

Müşteri Fikri Mülkiyeti

 • Webyap ile tarafınız arasında olmak kaydıyla, Kullanıcı İçeriğinizle ilgili fikri mülkiyet, tarafınızca yaratılan her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, çizim, derleme, sanat eseri, arayüz, metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller de dahil olmak üzere tümüyle size aittir. Bu itibarla, Webyap Hizmetlerinin tarafınıza sağlaması amacıyla Webyap’a, Kullanıcı İçeriğinizi (kısmen veya bütün olarak) kullanma konusunda telifsiz, daimi, gayrikabil-i rücu, münhasır olmayan, devredilebilir ve alt lisansa bağlanabilir bir hak ve lisans vermektesiniz.

Webyap Fikri Mülkiyeti

 • Tescil edilmiş ve/veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her türlü sanat eseri, grafik, görsel, web sitesi şablonu ve pencere öğesi, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu (html dahil), uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, animasyon, arayüz Webyap Hizmetlerinin "görünümü ve hissi", yöntem, ürün, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, logo, alan adı, özelleştirilmiş URL, ticari marka, hizmet markası, ticari ad ve mülkiyete ilişkin diğer tanımlayıcı unsur da dahil olmak üzere telif hakkına konu edilebilir her türlü materyal veya bu materyallerin yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamında herhangi bir telif hakkına konu olan veya olabilecek diğer herhangi bir içeriği de dahil olmak üzere Webyap Hizmetlerine ait olan ve bunlardan kaynaklanan tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (hep birlikte "Fikri Mülkiyet" olarak anılacaktır) ve bunların bilumum türevleri Webyap’a ait ve/veya Webyap’a lisanslıdır.
 • Webyap Koşullarını tamamen yerine getirmeniz ve uygulanabilir tüm Ücretleri zamanında ödemeniz kaydıyla, Webyap, Kullanıcı Hesabınızı oluşturmanızı takiben Webyap’ın tarafınıza Webyap Hizmetlerini sağlamayı kabul ettiği müddetçe, Kullanıcı Web Sitenizi oluşturma ve Nihai Kullanıcılarınıza görüntüleme, bu kapsamdaki Kullanıcı Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi sunma amacıyla Webyap Hizmetlerini ve Lisanslı İçeriği Webyap Koşullarında açıkça izin verilen şekilde ve sadece Webyap Hizmetleri kapsamında olmak kaydıyla kullanma konusunda tarafınıza münhasır olmayan, devredilemez ve sınırlı bir lisans vermektedir.
 • Webyap Koşullarında, yukarıda açıkça verilen sınırlı lisans haricinde Webyap’ın Fikri Mülkiyetine (veya herhangi bir parçasına) ait olan veya bundan kaynaklanan herhangi bir hak veya menfaat tanınmamaktadır. Webyap Koşullarında yer alan hiçbir husus hiçbir kanun kapsamında Webyap’ın Fikri Mülkiyet hakları bakımından herhangi bir devir veya feragat teşkil etmez.
 • Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markalar Kanunu, Markaların Korunması Hakkında K.H.K. Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanım lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler eylemin nevine göre cezai yaptırıma sahiptir.

Geribildirimler ve Öneriler

 • Webyap Hizmetleri (gerek mevcut, gerekse önerilen veya planlananlar) ile ilgili olarak tarafımıza herhangi bir Fikri Mülkiyet hakkına konu olan veya konu olabilecek olan herhangi bir öneri, yorum veya diğer geribildirimde ("Geribildirim") bulunmanız halinde, söz konusu Geribildirimin münhasır sahibi Webyap olacaktır. Webyap’a Geribildirimde bulunmakla (1) söz konusu Geribildirimin doğru ve eksiksiz olduğunu ve herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmekte; (2) söz konusu Geribildirime ilişkin olarak sahip olabileceğiniz her türlü hak, mülkiyet ve menfaati gayrikabil-i rücu olarak Webyap’a devretmekte; (3) söz konusu Geribildirime ait olan veya bundan kaynaklanan tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında açıkça ve gayrikabil-i rücu olarak feragat etmektesiniz.

Kötüye Kullanım

 • T.C. kanunlarına aykırı siteler, Alkol sigara ve tütün ürünleri tanıtım ve satış siteleri ve bunları kullanmayı kolaylaştırıcı ürünleri satan - tanıtan siteler, Kumar içerikli siteler, Pornografik ya da erotik görsel video resim yazı barındıran yetişkin içerikli siteler, Her türlü politik veya siyasi görüş belirten parti, organizasyon ya da şahıs siteleri, Replika veya Sahte ürünler satan siteler, Bahis siteleri, Şiddet içerikli siteler, Fatura tahsilatı yapan iş modelleri, Hosting hizmeti sağlayan siteler, Tasarruf cihazları satışı, Açık artırma / eksiltme siteleri, Reçeteli ve reçetesiz ilaçların satışı, Çağrı merkezi üzerinden satış yapan firmalar, Network Marketing modeli ile hizmet veren siteler, Forex hizmeti sunan siteler, Her türlü uyuşturucu madde veya uyuşturucu kullanmayı kolaylaştırıcı ürünlerin satışını yapan- tanıtan siteler, Oyun, video, sohbet, chat, radyo veya müzik siteleri, dosya paylaşım siteleri, firma rehberi vb. Bu içeriklere sahip web sitelerinin yayınlanması yasaktır ve tespit edildiğinde ihtara gerek duymaksızın yayından kaldırılacak, Kullanıcının hesabına erişimi durdurulacak ve ilgili mercilerde suç unsuru tespiti var ise yasal prosedüre göre işlem uygulanacaktır.
 • Webyap hizmetleriyle hazırlanan ve yayınlanan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar kullanıcıya aittir. Webyap sorumlu tutulamaz ve yükümlü değildir.
 • Webyap’a ve/veya diğer kullanıcılara, telefon, e-mail ve diğer ulaşım yolları ile küfür, hakaret ve/veya aşağılayıcı ifadelerde bulunan kullanıcıların üyelikleri askıya alınır veya silinir. Webyap ile çalışmalarına müsade edilmez. Herhangi bir ücret iadesi ve/veya aldığı ürünlerinin başka hesaba taşınma, aktarılma gibi işlemleri yapılmaz.

Bildirimler

 • Aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanarak tarafınıza bildirimde bulunabiliriz: (1) Webyap Web Sitesi veya Müşteri Hesabı bünyesinde veya başka bir yerde konumlandırılacak bir afiş veya açılır pencere de dahil olmak üzere Webyap Hizmetleri vasıtasıyla; (2) tarafımıza vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilecek olan e-posta mesajı yoluyla; ve/veya (3) tarafımıza sağlamış olduğunuz herhangi bir telefon numarası veya fiziki adres de dahil olmak üzere diğer herhangi bir yolla. Bildirimde aksi belirtilmediği müddetçe, Webyap’ın tarafınıza iletmiş olduğu bildirim, yukarıda anılan yöntemlerden herhangi biri kullanılarak yayınlanması veya gönderilmesini takiben yirmi dört (24) saat sonra alınmış ve geçerli olarak addedilecektir.

İlişki

 • Webyap Koşulları ile Webyap Hizmetlerini kullanımınız, Webyap ile tarafınız arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi oluşturmaz ve oluşturduğu yönünde yorumlanamaz.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

 • Webyap Hizmetleri, Kullanıcı Web Siteniz için bir alan adı satın alabileceğiniz alan adı tescil firmaları, Webyap Web Sitesi üzerinden sunulan üçüncü taraf uygulamaları ve pencere öğeleri, üçüncü taraf Lisanslı İçeriği, medya dağıtım hizmetleri, Kullanıcı Web Sitenizle ilgili olarak size destek sağlayabilecek üçüncü taraf tasarımcılar da dahil olmak üzere Kullanıcı Web Sitenizi ve genel anlamda kullanıcı deneyiminizi geliştirmek amacıyla kullanabileceğiniz bazı üçüncü taraf hizmet ve araçlarından (hep birlikte "Üçüncü Taraf Hizmetleri" olarak anılacaktır) faydalanmanıza ve bunları temin etmenize olanak sağlar.
 • Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tarafınıza ne şekilde (bazı Webyap Hizmetleriyle birlikte, Webyap veya Webyap tarafından belgelendirilen veya yetkilendirilen kişilerce ayrı olarak veya Webyap Hizmetlerinin herhangi bir yerinde başka şekillerde) sunulmuş olduğuna bakılmaksızın, Webyap, sadece tarafınızla anılan Üçüncü Taraf Hizmetleri arasında aracı bir platform olarak hareket etmekte olup, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerini herhangi bir şekilde desteklemediği gibi bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altında da değildir. Webyap, tarafınızla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti arasındaki herhangi bir ilişki veya işleme taraf olmadığı gibi, bunların izlenmesinden de hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin her türlü kullanımıyla ilgili risk ve sorumluluklar münhasıran tarafınıza ait olup, ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tabi olduğu ve bu hizmetleri kullanmadan önce incelemeniz önerilen belirli hukuki şartlara tabi olabilir.
 • Webyap, bu tür durumlarla karşılaşılmayacağını ummakla birlikte, tamamen kendi takdir yetkisi dahilinde olmak kaydıyla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetini - o an itibarıyla Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Web Sitenizin/Sitelerinizin bünyesi dahilinde yer almış ya da bunların bir parçası yapılmış olsun ya da olmasın - tarafınıza veya herhangi bir Nihai Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin dilediği zaman askıya alabilir, erişime kapatabilir veya Kullanıcı Web Sitenizden/Sitelerinizden ve/veya Webyap Hizmetlerinden kaldırabilir.

Alan Adları

 • Webyap üzerinden yapılan alan adı tescili vb. işlemlerinin tüm sorumlulukları, bu adreslerde ve alanlarda yayınlanacak olan bilgilerin sorumlulukları ilgili firmalara ve/veya şahıslara aittir. Kullanıcı ile ürün sağlayıcılar arasındaki alışveriş ve ticari anlaşmalardan Webyap sorumlu değildir.
 • Webyap üzerinden aldığınız alan adlarının kaydında kullanıcının bilgileri kullanılır ve alan adı kullanıcı üzerine tescillenir.
 • Webyap üzerinden aldığınız alan adlarının hiçbir dns ayarına veya benzeri ayarlarına erişim sağlayamazsınız, bu ayarları değiştiremezsiniz ve bu ve/veya benzer haklarınızdan tümüyle feragat etmektesiniz. Alan adı üstünde ayarlama ve/veya değişiklik yapma hakkına sadece Webyap sahiptir ve alan adı ayarlarını değiştirme, transfer etme ve silme haklarını saklı tutar.
 • Webyap üzerinden aldığınız alan adları başka bir alan adı firmasına veya başka bir Webyap hesabına transfer edilemez ve/veya aktarılmaz.
 • Webyap üzerinden kullanıcının alacağı veya aldığı alan adı belge gerektiriyor ise, kullanıcı alan adı kaydı için gerekli belgeleri tarafımıza göndermekle yükümlüdür. Kullanıcı belge göndermez ise veya gönderilen belgeler eksik, geçersiz, alan adı kaydı için yetersiz ise sorumluluk kullanıcıya aittir ve sipariş için ödenen ücret geri ödenmez.
 • Webyap üzerinden sunulan alan adı uzantılarına sadece Webyap karar verebilir. Sunulan alan adı uzantılarını ekleme, değiştirme, silme, yayından kaldırma vb. tüm haklarını saklı tutar.

Ödemeler

 • Webyap hizmetleri ile ilgili ücretlerini, ek olabilecek vergi ve ücret bilgilerini satın alma işleminden önce ilgili aşamada sunacaktır.
 • İşbu sözleşme konusu Webyap hizmetleri karşılığı, kullanıcı satın almış olduğu hizmet ücretini sadece TL olarak ve kredi kartı ile online işlem olarak ödeyecektir. Webyap, ödeme ve/veya tahsilat ile ilgili yöntemini, aracı platformunu, bankasını, TL veya döviz cinsini değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Webyap’ta ücretli ve ücretsiz hizmetler vardır. Ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme hakkımız saklıdır. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır.

Cayma Hakkı ve Para İadesi

 • Webyap, Webyap hizmetleri gereği kurulum işlemleri yapmaktadır ve bu işlemlerde kullanılan alan adı, sunucu ve diğer ilgili kaynaklar vb. için peşinen üçüncü taraflara ödeme yapmaktadır. Webyap yaptığı kurulum hizmeti ücretini ve bu hizmetin her türlü vergi ve komisyon ücretini de peşinen alır. Webyap’ın geri dönüşü olmayan bu bütün masraflarının giderilebilmesi ve telafi edilebilmesi için kullanıcıya herhangi bir para iadesi yapılmaz ve kullanıcı herhangi bir para iadesi veya iptal talebinde bulunamaz.

Temerrüt Hali

 • Kullanıcı, kredi kartı ile ödeme yaparken ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Kullanıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Değişiklikler ve Güncelleştirmeler

 • Webyap herhangi bir Webyap Hizmetini (veya bunlara ilişkin herhangi bir özelliği veya bunlar için uygulanan fiyatları) dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir ve/veya herhangi bir Webyap Koşulunu dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirebilir. Söz konusu değişiklikler tarafınıza yapılacak bildirim üzerine (kanunen aksi gerekli olmadığı müddetçe her durumda geriye dönük olmayan bir şekilde) geçerlilik kazanabilir. Bu tür değişikliklerin ek Ücretler ödenmesini gerektirmesi halinde, bu Ücretler ilgili değişiklikler etkinleştirilmeden önce tarafınıza bildirilecektir. Anılan Ücretleri ödememeniz veya ödemeyi reddetmeniz halinde (tamamen kendi takdir yetkimiz dahilinde olmak kaydıyla) Kullanıcı Hesabınızı iptal edebilir, söz konusu değişiklikleri etkinleştirmeksizin o tarih itibarıyla güncel olan Webyap Hizmetlerinizi desteklemeye devam edebilir veya tarafınıza alternatif Hizmetler sağlayabiliriz.

Anlaşmanın Bütünlüğü

 • Bu Kullanım Koşulları, Webyap Koşulları ve Webyap’ın tarafınıza iletmiş olduğu diğer hukuki bildirimler veya ücret bildirimleri ile birlikte, konuları bakımından tarafınızla Webyap arasındaki anlaşmanın bütününü teşkil eder ve herhangi bir Webyap Hizmetiyle ilgili olarak temsilcilerimiz arasında veya bunlar tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere Webyap ile tarafınız arasındaki gerek yazılı, gerekse sözlü her türlü eski veya eş zamanlı anlaşma, mutabakat, vaat, koşul, müzakere, taahhüt veya beyanın yerine geçer. Ayrıca, herhangi bir Webyap Koşulunu kabul ederken Webyap’ın herhangi bir vaadine, teşviğine, beyanına, ifadesine, açıklamasına veya açıklama yükümlülüğüne istinad etmediğinizi de kabul etmektesiniz.

Hükümlerin Bölünebilirliği ve Feragat

 • Webyap Koşullarında yer alan herhangi bir hükmün yargı yetkisini haiz bir mahkeme tarafından geçersiz, kanuna aykırı, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz addedilmesi halinde, söz konusu hüküm bölünebilir olarak değerlendirilir ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Webyap Koşullarının herhangi birine ilişkin bir ihlal veya temerrütten feragat edilmesi, daha önce yapılan veya daha sonra yapılacak olan herhangi bir ihlal veya temerrütten feragat olarak addedilmez.

Yetklili Mahkeme

 • İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca yorumlanır ve değerlendirilir. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Fethiye(Muğla) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Destek & İletişim

Webyap ekibi olarak size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

webyap · Rudral Yazılım Ltd. Şti.
Akarca Mah. Adnan Menderes Bulv.
Sk: 297, Blok: D, No: 2
Fethiye/MUĞLA
Tel: (252) 613 11 21

Yüksek kalite çözümleri, uygun fiyata sunan Webyap, müşterilerini yazılım ya da tasarım bilgisine gerek duyulmadan 5 dakika içerisinde web sitesi sahibi yapmaktadır. Durma sen de web yap!

destek@webyap.net

Sosyal platformlardan bizi takip edebilirsiniz

Koşullar · Gizlilik · © 2019 webyap.net · Tüm Hakları Saklıdır.
Webyap tescilli bir markadır.